Talált bibliográfia Schneemeier Andrea kiállításához anonim verzióban

Szimulákrum és szimuláció
Szimulácó, tökéletesítés és szakértõi rendszerek
Szimuláció-modellezés és elemzés
Szimuláció és nemzeti fejlesztés
Szimuláció, látvány és a nevelési reform iróniája
Szimuláción alapuló gazdasági módszerek
Szimuláción alapuló következtetés az ökonometriában
Szimuláció és rendszermenedzsment a termésvédelemben
Az ökológiai folyamatok szimulálása
Ökológiai és evolúciós rendszerek szimulálása
Szimuláció mint hasznos eszköz a szeméttermelés vizsgálatához
Egy folyómeder modelljének szimulálása mint eszköz a fenntarható menedzsment számára
A felügyelet szimulálása
A társadalom szimulálása: Matematikai eszköztár a társadalomgazdasági viselkedés modellezésére
A hatalom szimulálása
Európa szimulálása: a szerep melyet a miniszterek európai tanácsának szimulálása játszhat

Érzékelés
Érzékelés és értelem
Érzékelés és reprezentáció
Érzékelés és a fizikai világ
Érzékelés, emóció és cselekvés
Érzékelés, tudás és hit
Érzékelés, tanulás és az én

Játékelmélet
Játékelmélet és gazdasági modellezés
Játékelmélet és nemzetközi kapcsolatok
Játékelmélet és politika-elmélet
Játékelmélet és jog
Játékelmélet és társadalmi szerzõdés
Játékelmélet és demokratikus átmenet
Játékelmélet a nemzetközi gazdaságban
Az üzleti játékok: esetek és modellek
Stratégiai játékok

A látvány logikája
A látvány konceptualizálása, a jelentés-halmaz értelmezése
A fogalom mint látvány. A reprezentáció problémája a modern mûvészetben és a modern filozófiában
Látvány és narratíva egyensúlya
A látvány nyelve
Látvány és konstrukció
A látványosság társadalma
Látvány és információ
A korrupció látványossága
A látványos etika
A másság látvámyossága
A látványosság transzparenciája

Virtuális földrajz. Együttélés a globális média-eseményekkel
Virtuális történelem
Virtuális fény
Virtuális politika. Identitás és közösség a kibertérben
Virtuális valóság: alkalmazási statégiák intranetre és world wide webre
Virtuális államok. Az Internet és a nemzetállam határai
Virtuális háború. Kosovo és azon túl
Virtualitás. Egy új politikai gazdaságtan

Idõ és véletlen
Idõ és ok
Idõ és örökkévalóság
Idõ és pénz
Idõ és narratíva
Idõ és rend
Idõ és szegénység a nyugati jóléti társadalmakban
Idõ és értelem
Idõ és társadalmi szerkezet
Idõ mint konfliktus
Idõ mint történelem
Idõ, érték és engedmény
Idõ, vágy és horror
A forradalom ideje
A béke ideje
A csodák ideje

Tér és hely, a tapasztalás lehetoségei
Tér és társadalomelmélet
A köztünk levõ tér
A szavak közti tér
A megjelenés tere
Tér, idõ és gondolat Kantnál
Tér, idõ és perverzió
A tõke terei
A kultúra terei
Az élõk és holtak tere

 

(Az alábbi szöveg Schneemeier Andrea 2004-ben a budapesti C3-ban rendezett StillLife címû kiállításának megnyitóján hangzott el. A szöveg minden sora egy online katalógusban talált könyvcímnek felel meg.)

 

vissza a megnyitószövegekhez

back to the line polelinepole